Porota

Členové soutěžní poroty

Řádní nezávislí:

Ing. Tomáš Hradečný – předseda poroty

Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel

Ing. Martina Forejtová

Ing. arch. Filip Horatschke

Náhradníci nezávislí:

Ing. arch. MgA. Marek Přikryl

Ing. arch. Pavel Buryška

 

Řádní závislí:

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, pam. péče a cestovního ruchu

Ing. Tomáš Hocke, zastupitel, Statutární město Liberec

Náhradníci závislí:

Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, Liberecký kraj

Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, Liberecký kraj

Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

Přizvaní odborní znalci

Ing. Antonín Buchar, specialista rozpočtář

Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta Statutárního města Liberec

Ing. Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy Statutárního města Liberec

Ing. Pavel Šenk, vedoucí provozního střediska Liberec Povodí Labe

.