Otázky a odpovědi

Otázky k soutěži posílejte na adresu dotazy@liberec-soutez.cz .

Doporučená lhůta pro podávání dotazů – do 15. 8. 2017.

Odpověď naleznete do třech pracovních dnů na této stránce.

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 z 26. 7. 2017

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 z 7. 8. 2017

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 z 14. 8. 2017