Kontakt

Vyhlašovatel

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

Statutární zástupce: Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 70891508
DIČ: CZ 70891508
ID datové schránky: c5kbvkw

http://www.kraj-lbc.cz/

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele:

Bc. Hana Čepičková
Tel.: 485 226 788
E-mail: hana.cepickova@kraj-lbc.cz

Zpracovatel soutěžních podmínek a sekretář soutěže

Ing. Markéta Kohoutová
K Vinicím 50, Praha 6-NebušiceTelefon: 603 541 033, 773 222 338
E-mail: marketa.kohout@seznam.cz

Asistent sekretáře a zpracovatele soutěžních podmínek

PhDr. Markéta Pražanová
Legií 417, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: 608 322268
E-mail: marketa.prazanova@seznam.cz

Přezkušovatel soutěžních návrhů

Ing. arch. David Mareš
U Křížku 14, 140 00 Praha 4
Telefon: 777 345 045
E-mail: david.mares@triarchitekti.cz

Pověřená důvěryhodná osoba

Pověřená důvěryhodná osoba pro otázky technického zabezpečení anonymní digitální komunikace s účastníky soutěže o návrh a pro kontrolu obsahu obálek „Účastník soutěže o návrh“:
Jan Procházka
Irkutská 10, Praha 10
Telefon: 608 335 648
E-mail: jan.prochazka@xtra-tec.cz